Voorzieningen voor kandidaten met bijzondere vereisten

Een overzicht van het proces vanaf het indienen van de aanvraag tot het effect ervan op het assessment

We erkennen dat kandidaten verschillende eisen hebben om bij het afleggen van het assessment de best mogelijke resultaten te behalen. Mogelijk is hun taalgebruik in de taal van het assessment niet vloeiend op moedertaalniveau of hebben ze een beperking die hun geheugen en cognitieve vaardigheden aantast. Om die redenen biedt TestGorilla je kandidaten de mogelijkheid om aanpassingen te vragen, zodat ze op hun test naar beste vermogen kunnen presteren en zodat jij je beslissing om hen aan te nemen onbevooroordeeld kunt nemen. Dit artikel is relevant voor TestGorilla gebruikers met de rollen Eigenaar en Admin.

Leestijd ca. 4 minuten

Opmerking: Iedere door ons verleende toestemming slaat alleen op testen uit onze testenbibliotheek of aangepaste bedrijfstesten die je zelf hebt gecreëerd. Ze geldt niet voor aangepaste vragen in je assessment en beïnvloedt evenmin een eventueel ingestelde deadline voor het voltooien van jouw assessment.

 

In dit artikel

  1. Types beschikbare voorzieningen
  2. Waarom biedt TestGorilla dit aan?
  3. Aanvraagprocedure van kandidaten
  4. Voorzieningsaanvragen inwilligen
  5. Veel voorkomende vragen

Types beschikbare voorzieningen

Voordat ze beginnen met een assessment wordt kandidaten gevraagd hoe vloeiend ze zijn in de taal van het assessment en of er factoren zijn die hun geheugen of cognitieve vaardigheden kunnen beïnvloeden. Als ze aangeven de taal niet vloeiend te beheersen op moedertaalniveau of dit soort aandoening te hebben, doen we het nodige om hen een goede ervaring te geven en hen de kans te geven hun vaardigheden naar beste vermogen te tonen.

Opmerking: De mogelijkheid om een voorziening aan te vragen staat standaard aan, maar je hebt de optie om deze uit te schakelen in de Geavanceerde instellingen van het assessmentcreatieproces.

 

Waarom biedt TestGorilla dit aan?

Als leveranciers van assessments moeten we ervoor zorgen dat de testen en tools die we aan onze klanten aanbieden binnen de richtlijnen inzake gelijke kansen en mensen met een beperking vallen. Op die manier kun je ons product gebruiken zonder het probleem je aan die richtlijnen te moeten houden.

Volgens de gelijke-kansenwetgeving, is het onwettig om bij mensen met beperkingen:

  • aanwervingstesten te gebruiken die een individu met een beperking of een bepaalde categorie individuen met beperkingen uitfiltert of neigt uit te filteren
  • na te laten om aanwervingstesten op de meest effectieve wijze te selecteren en af te nemen op dusdanige wijze dat de testresultaten de vaardigheden, geschiktheid of andere factoren die deze testen beweren te meten accuraat weerspiegelen, in plaats van de beperking van een sollicitant of werknemer te weerspiegelen.
  • geen redelijke voorzieningen aan te bieden, inclusief bij het afnemen van testen, aangepast aan gekende fysieke of mentale beperkingen van een anderszins gekwalificeerd individu met een beperking die een sollicitant of medewerker is.

Dit betekent dat als onze testen geen optie bieden voor deze voorzieningen – door de relevante vragen te stellen aan kandidaten – ons product door onze klanten niet mag worden gebruikt als een testinstrument.

 

Aanvraagprocedure van kandidaten

Standaard krijgt iedere kandidaat het Assessment setup-scherm te zien nadat ze hun informatie hebben ingevoerd en voordat het assessment begint. Hierin hebben ze de optie om voorzieningen aan te vragen voor taal en/of beperkingen.

Spreekt de kandidaat de taal van het assessment vloeiend? Zo nee, wordt een aanvraag voor voorzieningen op basis van hun taalbehoeften gelanceerd.

Heeft de kandidaat een concentratie- of geheugenbeperking? Zo ja, verschijnt er een ander vak met vraag om meer bijzonderheden, zodat ons team kan beslissen hoe het de kandidaat hierin tegemoet kan komen.

Selectievakje om je op de hoogte te brengen van de aanvraag. Standaard is dit vakje afgevinkt. Als de kandidaat het vakje aanvinkt, informeren we je dat een aanvraag werd ingediend en hoe de voorziening werd geleverd, zonder bijzonderheden te geven over de specifieke beperking van de kandidaat.

Als de kandidaat aangeeft voor het assessment een voorziening nodig te hebben, krijgt deze een melding te zien dat wij via e-mail contact zullen opnemen om te laten weten wanneer met het assessment kan worden begonnen na ons reviewproces van maximaal 12 werkuren. 

 

Voorzieningsaanvragen inwilligen

Van de kant van TestGorilla

Nadat een aanvraag tot voorziening voor een beperking werd verstuurd, bekijkt ons klantsuccesteam dit en willigt de voorziening in of weigert deze op grond van de verstrekte informatie. 

Ons team reageert binnen 12 werkuren op de aanvraag van je kandidaat door deze een update te e-mailen indien de voorziening werd verleend en hoe het assessment verder zal verlopen.

Bij aanvragen voor een voorziening wegens een beperking waarbij de kandidaat de vraag verkeerd heeft verstaan of ons team van mening is dat voor hun aanvraag informatie ontbreekt om een beslissing te kunnen nemen, geven wij dit aan in de e-mail die hem of haar in kennis stelt van onze beslissing. Een kandidaat kan een beslissing aanvechten en desgevallend vragen voor een herziening.

Opmerking: Voorzieningen voor sprekers die de taal niet vloeiend beheersen op moedertaalniveau worden nooit goedgekeurd voor taaltesten. Je creëert bijvoorbeeld een assessment in het Engels bestaande uit drie testen: Nederlands B1, Mechanisch redeneren en Onderhandelen. Een kandidaat die aangeeft het Nederlands niet te beheersen op moedertaalniveau, ontvangt een voorziening voor de testen Mechanisch redeneren en Onderhandelen, maar niet voor de test Nederlands B1.

 

Van de kant van de kandidaat

Zodra we het verzoek hebben behandeld, wordt er een e-mail naar de kandidaat verstuurd die hem of haar van onze beslissing op de hoogte brengt.

Als we hun aanvraag hebben ingewilligd, leggen we de aangeboden voorziening uit en linken we ze naar hun assessment.

Als hun aanvraag werd geweigerd, bevat de e-mail een melding dat we hun aanvraag voor een voorziening niet hebben ingewilligd en geven we hen een link naar het assessment met de oorspronkelijke instellingen.

Van de kant van de klant

Eens een kandidaat het assessment heeft voltooid, worden alle verleende voorzieningen met individuele resultaten op hun scherm getoond. 

Opmerking: Als we een voorziening voor een beperking hebben ingewilligd en de kandidaat ons geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om deze informatie met jou te delen, toont hun resultatenscherm niets over de voorziening.

 

Veel voorkomende vragen

Moet ik deze functionaliteit ingeschakeld laten?

Je kunt de aanvragen voor een voorziening voor het gebrek aan taalvaardigheid op moedertaalniveau en om een voorziening voor een beperking uitschakelen. Denk er echter aan dat het niet toelaten van aanvragen om een voorziening voor een beperking kan betekenen dat je de plaatselijke wet- en regelgeving aangaande eerlijke kansen niet naleeft. Bij twijfel raden we je aan juridisch advies in te winnen voordat je ze uitschakelt.

Is dit legaal?

De regelgeving verschilt naargelang je regio. In de meeste landen met wetgeving over gelijke kansen, is het aanbieden van een optie voor voorzieningen niet alleen wettig, maar verplicht. Twijfel je over de wetgeving in je regio, win dan juridisch advies in van een gecertificeerde professional voor je regio vooraleer hierover een beslissing te nemen.

Kan ik de bijzonderheden van de aanvraag van de kandidaat bekijken?

Nee. Om privacyredenen geven we je onder geen beding inzage in de bijzonderheden van de aanvraag van de kandidaat.

Kan de kandidaat bezwaar maken tegen de beslissing die naar aanleiding van hun aanvraag werd genomen?

Ja. Als de kandidaat het met de beslissing oneens is, kan hij of zij reageren op de kennisgeving per e-mail, zodat ons klantsuccesteam hem of haar kan inlichten over verdere stappen.

 

Disclaimer: De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als juridisch advies over welk onderwerp dan ook. Als u vragen hebt over invaliditeitsvoorzieningen in uw omgeving, raadpleeg dan een advocaat.

 

 Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 27 van 32

Artikelen in deze sectie