Resultaten downloaden en delen

Hoe je de assessmentresultaten van kandidaten kunt downloaden en delen met hen of collega's.

Het downloaden van resultaten kan verschillende doelen dienen. Mogelijk zoek je meer inzicht in het assessment zelf, zoals de bronnen van je sollicitanten. Ook kun je de resultaten van een veelbelovende kandidaat delen met een lid van je team. In deze gids wordt uitgelegd hoe je dat kunt doen. Dit artikel is gericht aan alle gebruikers van TestGorilla. Het downloaden van PDF-bestanden is beschikbaar voor Starter- en Pro-pakketten.

Leestijd ca. 6 minuten

In dit artikel

 1. Assessmentresultaten downloaden
  1. Informatie in een gedownload bestand
 2. Kandidaatresultaten downloaden
  1. Informatie in een gedownload bestand
 3. Resultaten delen
  1. Delen met collega's
  2. Delen met een kandidaat
 4. Veel voorkomende vragen

Assessmentresultaten downloaden

Assessmentresultaten zijn te downloadeden vanuit de pagina assessmentoverzicht en zijn beschikbaar als CSV, XLSX of PDF-bestanden.

Vanuit het assessmentoverzicht:

blue-1

Klik op de knop Download results Resultaten downloaden bovenaan de pagina.

blue-2

Selecteer het gewenste bestandstype uit de vervolgkeuzelijst. Het downloaden zal automatisch beginnen.

 

Informatie in een gedownload bestand

CSV/XLSX

Beschikbaar voor gebruikers in alle pakketten.

De CSV- en Excel-downloads bevatten de individuele kandidaatresultaten van elke kandidaat die het assessment heeft afgelegd. Elke rij komt overeen met één kandidaat. Het rekenblad levert de volgende kolommen met informatie:

Kolomtitel

Wat betekent dit

Voornaam

Voornaam van de kandidaat

 

Achternaam

Achternaam van de kandidaat

 

E-mail

E-mailadres gebruikt door de kanditaat om een uitnodiging voor een assessment aan te vragen

 

Bron

De bron van de uitnodiging. Dit kan zijn:

 

Uitnodigingsdatum

De datum waarop de kandidaat is uitgenodigd voor het assessment

 

Afrondingsdatum

De datum waarop de kandidaat het assessment heeft voltooid

 

Status

De optie voor status zijn:

 • Uitgenodigd
 • Gestart - maar nog niet voltooid.
 • Voltooid
 • Gediskwalificeerd

 

Fase

De opties voor fase zijn:

 • Nog niet geëvalueerd
 • Geëvalueerd
 • Uitgenodigd voor interview
 • Geïnterviewd
 • Uitgenodigd voor take-home test
 • Take-home test voltooid
 • Referenties gecontroleerd
 • Aanbod verzonden
 • Aanbod afgewezen
 • Kandidaat heeft zich teruggetrokken
 • Kandidaat reageert niet
 • Afgewezen
 • Aangenomen

 

Scorebenchmark

De naam van de scorebenchmark die je hebt gekozen

 

Gemiddelde score

De gemiddelde score is het rekenkundig gemiddelde van alle toetsen in deze assessment voor de individuele kandidaat voor de gekozen scorebenchmark.

 

Testscores

Er zijn maximaal vijf kolommen met informatie. Elke kolomtitel is de titel van een van je gekozen testen. De informatie in de cel voor elke respectieve kandidaat is de score voor die test, aangezien deze betrekking heeft op de gekozen scorebenchmark.

 

Slechts eenmaal ingevuld vanaf IP adres?

Deze maken allemaal deel uit van onze anticheatingmaatregelen en zullen een Ja of Nee-waarde teruggeven op specifieke vragen.

Webcam ingeschakeld?

Volledig scherm altijd actief?

Muis altijd in assessmentvenster?

Jouw beoordeling

Dit komt overeen met het 5-sterren waarderingssysteem dat in het TestGorilla-platform gebruikt wordt. De mogelijke waarden zijn:

 • Blanco - betekent dat de kandidaat nog geen waardering heeft gekregen
 • Gehele getallen tussen 1 en 5

 

Opmerkingen over de kandidaat

Eventuele aantekeningen over de algemene assessment van de kandidaat. Dit betreft geen aantekeningen voor elke individuele vraag.

 

Aangepaste vragen

Er is één kolom voor elke aangepaste vraag die is gesteld. De cellen bevatten de antwoorden van elke kandidaat.

 

 

PDF

Beschikbaar voor gebruikers in de Starter- en Pro-pakketten.

Het pdf-bestand bevat een overzicht van de resultaten van de kandidaat, samen met details over het assessment, waaronder:

Het totale aantal kandidaten dat is uitgenodigd voor het assessment en hun voortgangsstatus (voltooid, gestart, uitgenodigd, gediskwalificeerd)

De testen en aangepaste vragen die in het assessment zijn opgenomen

Twee grafieken over de prestaties van kandidaten:

 • Totale prestaties
 • Prestaties per test

Een lijst met kandidaten met hun naam, de datum waarop ze zijn uitgenodigd, hun gemiddelde score en jouw assessment (met andere woorden, dezelfde informatie die je op het hoofdassessmentscherm ziet)

 

Kandidaatresultaten downloaden

Kandidaatresultaten worden rechtstreeks gedownload van de Resultatenpagina van de kandidaat. Dit is ook beschikbaar als CSV, XLSX of PDF-bestand.

Vanaf de resultatenpagina van de kandidaat:

blue-1

Klik op de knop Download results Resultaten downloaden bovenaan de pagina.

blue-2

Selecteer het gewenste bestandstype uit de vervolgkeuzelijst. Het downloaden zal automatisch beginnen.

 

Informatie in een gedownload bestand

PDF

Beschikbaar voor gebruikers in de Starter- en Pro-pakketten.

Het pdf-bestand bevat een overzicht van de testresultaten van de kandidaat — samen met een diepgaande analyse van eventuele cultuur- of persoonlijkheidstesten die je in het assessment hebt opgenomen — evenals hun antwoorden en je assessments voor de aangepaste vragen:

Het kandidatenoverzicht bevat hun score en jouw waardering ervan.

De anticheatingmonitor markeert alle rode vlaggen en bevat een snapshot-afbeelding.

Testscores zijn een samenvatting van de prestaties van jouw kandidaat in de door jou gekozen testen. Elke test is onderverdeeld in vaardigheidsgebieden — de grafiek geeft weer hoe ze in elk vaardigheidsgebied hebben gepresteerd.

Motivatie/culturele verrijkingsresultaten laten zien in hoeverre hun antwoorden in lijn liggen met die van jou.

De resultaten van de persoonlijkheidstest geven hun persoonlijkheidstype en de samenvatting ervan weer.

Aangepaste vragen tonen je:

 • De vraag die je gesteld hebt
 • Hun antwoord
 • Hoe je het antwoord gewaardeerd hebt

 

Resultaten delen

Na afronding van het assessment kun je de resultaten delen. Je collega's zullen zeker interesse hebben in de perfecte kandidaat die je hebt gevonden, terwijl de kandidaat zelf wil weten hoe hij of zij heeft gepresteerd. 

 

Delen met collega's

Je kunt gedownloade resultatenbestanden met collega's delen op elke manier die je maar wil, via e-mail of een Slack-bericht. De ontvanger hoeft geen TestGorilla-gebruiker te zijn om het resultatenbestand te bekijken, maar hij heeft wel toegang tot het platform nodig om antwoorden op video- en bestandsuploadvragen te bekijken. 

Let op de verschillen tussen de resultatenpagina's en een bestandsdownload:

 • Er is slechts één snapshot zichtbaar in de gedownloade versie. Je moet de resultaten in de TestGorilla-app bekijken om ze allemaal te doorlopen.
 • Resultaten die op de download worden weergegeven, zijn alleen gebaseerd op de geselecteerde scorebenchmark. Verschillende benchmarks vereisen ofwel meerdere downloads, ofwel inloggen op de TestGorilla-app.
 • Antwoorden op aangepaste vragen en het uploaden van video's en bestanden kunnen alleen worden bekeken in de TestGorilla-app. Collega's moeten inloggen op de app om de resultaten te bekijken.
Opmerking: als je collega geen een geregistreerde gebruiker is van je TestGorilla-account, moet de accounteigenaar of admin ze als gebruiker toevoegen om deze functies te kunnen bekijken

 

Delen met een kandidaat

Alle geregistreerde accountgebruikers van elk abonnement kunnen resultaten delen met een kandidaat.

Vanuit de app kun je een beperkte versie van de resultaten met je kandidaat delen. Deze versie bevat alleen hun testresultaten en hun antwoorden op je aangepaste vragen. Ze kunnen geen informatie over valsspelen, snapshots, aantal sterren of aantekeningen die je over hen hebt gemaakt, zien.

We leggen uit hoe je de resultaten van je kandidaten met hen kunt delen in ons artikel kandidaten beheren.

De resultaten worden als een PDF-bestand naar hen verzonden:

Testscores zijn een samenvatting van de prestaties van de kandidaat in de door jou gekozen testen. Elke test is onderverdeeld in vaardigheidsgebieden — de Harvey Ball geeft weer hoe ze in elk vaardigheidsgebied hebben gepresteerd.

Opmerking: Kandidaten zien alleen het percentage vragen dat ze goed hebben beantwoord. Er wordt geen scorebenchmark gebruikt.

 

Motivatie/culturele verrijkingsresultaten tonen de antwoorden die de kandidaat heeft gekozen, en hun score voor elke sectie. Het geeft niet weer welke antwoorden nauw overeenkwamen met die van jou.

De resultaten van de persoonlijkheidstest geven hun persoonlijkheidstype en de samenvatting ervan weer.

Aangepaste vragen tonen de gestelde vraag en hoe deze is beantwoord. Ze kunnen hun antwoorden op vragen over het uploaden van bestanden of video's niet bekijken.

 

Veel voorkomende vragen

Kan ik de download van de volledige resultaten delen met een kandidaat?

We raden dit niet aan, omdat de kandidaat je aantekeningen en waarderingen over hen kan inzien. Ze kunnen ook de anticheatinginformatie zien die is verzameld. Als dit geen probleem voor jou is, kun je ze het resultatenbestand via je e-mail sturen - alsof je ze naar een collega stuurt. Dit kan niet vestuurd worden via de TestGorilla-app.

 

Kan ik resultaten delen met een collega die niet op TestGorilla zit?

Ja, dat kan. Je gedownloade resultaten kunnen naar iedereen buiten je TestGorilla-account worden verzonden — voeg het gedownloade bestand gewoon toe aan de gekozen communicatiemethode. Houd er rekening mee dat, om de antwoorden op video- en bestandsuploadvragen te bekijken, de collega moet inloggen op de TestGorilla-app. Overweeg om gedetailleerde opmerkingen toe te voegen aan de antwoorden van de kandidaat om je te helpen belangrijke details en feedback over te brengen.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 36 van 62

Artikelen in deze sectie