Anticheatingmaatregelen begrijpen

Om iedere kandidaat een eerlijke kans te geven, hebben we verschillende superviseringsmaatregelen opgenomen.

We geloven graag dat alle kandidaten de richtlijnen volgen. Maar de mogelijkheid bestaat altijd dat enkelingen de regels proberen te omzeilen. Om dit te beletten, hebben we in alle plannen anticheatinginstellingen opgenomen. Dit artikel is relevant voor alle gebruikers van alle plannen.

Leestijd ca. 6 minuten

Waarschuwing: Hoewel we een aantal anticheatingmaatregelen hebben getroffen om de activiteiten van de kandidaat te monitoren, kunnen we niet met zekerheid zeggen dat een kandidaat heeft gepoogd om vals te spelen. Deze maatregelen zijn bedoeld om potentiële aandachtspunten aan het licht te brengen en mogen op zich geen reden vormen om een kandidaat te diskwalificeren of af te wijzen.

 

In dit artikel

 1. Anticheatingmaatregelen
 2. Anticheatingmonitors
  1. Locatietracking op basis van IP
  2. Snapshots
  3. Volledig-schermtracking
  4. Muis in venster
 3. Veel voorkomende vragen

Anticheatingmaatregelen

We implementeren de volgende anticheatingmaatregelen om onze gebruikers en de integriteit van onze testen te beschermen:

 • Kopiëren-plakken uitgeschakeld. We schakelen de mogelijkheid uit om tekst uit het vraagscherm te kopiëren en te plakken en verlagen zo het risico dat testvragen online worden gedeeld.
 • Cyclische vragen. Voor iedere test in onze bibliotheek is er een vragenbank met honderden vragen. We werken met een algoritme dat verschillende vragen selecteert en voorlegt telkens een test in een assessment wordt gebruikt. Dit maakt het zeer onwaarschijnlijk dat kandidaten terug dezelfde vragen krijgen – zelfs als ze de test voor een ander bedrijf doen.
 • Vragen hebben een maximaal aantal views. Om onze testinhoud nog meer te beschermen, worden alle vragen een beperkt aantal keer gebruikt.
 • Studiepreventie - dit omvat twee delen:
  • Kandidaten weten vooraf niet welke testen in hun assessment zullen zitten. Kandidaten ontdekken pas bij het begin van de test welke test ze afleggen. Vanaf daf moment begint er een teller te lopen en kan een kandidaat het assessment niet verlaten zonder jouw medeweten.
  • Wij beletten dat kandidaten zich als nieuwe klanten registreren, zodat ze geen testen kunnen inoefenen vóór jouw assessment. We laten alleen gebruikers toe met zakelijke e-mailadressen om zich aan te melden voor accounts – persoonlijke en educatieve e-mailadressen worden geblokkeerd voor aanmelding. Dit verhindert dat kandidaten testen inoefenen of TestGorilla gebruiken als een studiehulpmiddel.
 • Vragen en antwoorden zijn verborgen. Wij houden de vragen en hun correcte antwoorden verborgen om de integriteit van onze testen te beschermen. Hoewel dit betekent dat onze klanten de informatie niet kunnen zien, betekent het ook dat iedereen die onze accountcreatiefilters tracht te omzeilen dat evenmin kan. Als deze informatie eenvoudig te raadplegen was, zou dat bovendien het risico vergroten dat de testinhoud uitlekt naar het algemene internet. Dan zouden je kandidaten alle nodige antwoorden gewoon kunnen opzoeken met een simpele zoekopdracht in Google.
 • Meerdere pogingen verhinderen. Wij detecteren of een kandidaat zich nogmaals probeert te registreren en beletten hem dit – wij laten maar één poging per e-mailadres toe.
 • Gechronometreerde testen. Dankzij gechronometreerde testen kunnen we alle kandidaten op dezelfde basis vergelijken en zetten we er ook wat druk achter. Onze testen zijn ontworpen om te worden voltooid op basis van de bestaande kennis van de kandidaten. Tijdsdruk zetten betekent dat de kandidaat het risico loopt dat hij een test niet zal kunnen voltooien als zij op zoek gaat naar antwoorden die ze niet weet. Eens een test is begonnen, blijft de chronometer lopen – zelfs als de kandidaat het testvenster sluit.
Tip: Als je voor de testen extra tijd wil geven, heb je die mogelijkheid in Stap 4 van het assessmentcreatieproces. Zie onze gids over geavanceerde assessmentinstellingen voor hulp hierbij.

 

Anticheatingmonitors

Naast de bovenstaande maatregelen monitoren we de activiteit van de kandidaat tijdens het assessment ook via:

Waarschuwing: Hoewel sommige van de onderstaande informatie humoristisch bedoeld is, zijn het allemaal mogelijke scenario's. Een rode vlag is geen sluitend bewijs dat iemand heeft geprobeerd om vals te spelen; het is ook niet onze bedoeling dat het zo wordt geïnterpreteerd. Deze vlaggen verdienen nader onderzoek – de kandidaat kan er een perfect geldig excuus voor hebben.

 

Bij beoordelingen op mobiele apparaten wordt niet bijgehouden of de schermvullende modus altijd actief was en of de muis van de kandidaat altijd in het beoordelingsvenster stond. In deze gevallen worden de relevante vlaggen uitgeschakeld en grijs weergegeven.

 

Locatietracking op basis van IP

Wij registreren bij benadering de locatie van de kandidaat aan de hand van zijn IP-adres. Dit is bedoeld om je te helpen kandidaten te identificeren die door onze e-mailfilters zijn geglipt om het assessment zo eventueel meermaals af te leggen.

 

Uitzicht

 • Een lichtgroene Ja of een rode Nee-vlag naast de vraag: Slechts één keer ingevuld vanaf IP-adres?

 

Interpretatie

Een rode vlag betekent dat het assessment meermaals werd afgelegd vanaf computers met hetzelfde IP-adres. Dit kan een van de volgende dingen betekenen:

 • dezelfde kandidaat heeft het assessment meer dan eens geprobeerd met twee verschillende e-mailadressen
 • Dezelfde kandidaat slaagde de eerste keer niet in de kwalificatievragen en probeerde het opnieuw
 • Meerdere kandidaten hebben met hetzelfde apparaat vanaf dezelfde internetverbinding hetzelfde assessment afgelegd
 • Meerdere kandidaten hebben met verschillende apparaten die eenzelfde internetrouter delen hetzelfde assessment afgelegd, zoals twee personen in een bibliotheek of café

 

Snapshots

Wij nemen om de 30 seconden snapshots met de camera van het apparaat van de kandidaat. Op die manier controleren we dat de kandidaat ook de persoon is die het assessment aflegt, zonder hulp van buitenaf. Je kunt deze instelling desgewenst uitschakelen – zie onze gids geavanceerde assessmentinstellingen om te weten hoe.

 

Uitzicht

 • Een lichtgroene Ja of een rode Nee-vlag naast de vraag Webcam ingeschakeld?
 • Een tijdslijn van snapshots waar je door kunt scrollen als de camera is ingeschakeld.

Interpretatie

Een rode vlag hier betekent dat de kandidaat geen toegang gaf tot de webcam aan hun kant. Dit zou kunnen betekenen:

 • Hun webcam functioneert niet of bestaat niet.
 • Ze krijgen hulp van iemand bij hen.
 • Ze hebben geen make-up op en willen niet op de camera.
 • Hun kat heeft een zesde zintuig, is zich acuut bewust van camera's die actief zijn zodat ze hun achterste aan de hele wereld kunnen tonen, en de kandidaat wil je die verschrikking besparen. 

Je kunt niet door de snapshots scrollen om de kandidaat in actie te zien. Wees voorbereid op achtersten van katten en intens geconcentreerde gezichten, maar denk eraan:

 • Als er een tweede persoon in een shot verschijnt, kan dit betekenen dat de kandidaat hulp krijgt, maar even goed is het gewoon iemand die een vraag stelt, een mop vertelt of komt vertellen dat het eten klaar is.
 • Een kandidaat die naar haar telefoon kijkt, kan er een antwoord op zoeken, maar even goed beantwoordt ze een dringend bericht.
 • Wat als de kandidaat niet voor het scherm aanwezig is? Soms moeten we even een kleine of grote boodschap doen…

 

Volledig-schermtracking

Wij detecteren het als de kandidaat op een of ander moment tijdens het assessment de volledig-schermmodus verlaat. Als dit gebeurt, melden we je dit.

Denk eraan: Als een kandidaat het assessment aflegt op een dual display of virtuele tweede desktop, kunnen ze het scherm verlaten zonder de volledig-schermmodus te verlaten.

 

Bij beoordelingen op mobiele apparaten wordt niet bijgehouden of de modus Volledig scherm altijd actief was. In deze gevallen worden de relevante vlaggen uitgeschakeld en grijs weergegeven.

 

Uitzicht

 • Een lichtgroene Ja of een rode Nee-vlag naast de vraag Volledig-schermmodus altijd actief?

Interpretatie

Een rode vlag hier geeft aan dat de kandidaat de volledig-schermmodus op een bepaald moment tijdens het assessment heeft verlaten. Dit kan een van de volgende dingen betekenen:

 • Ze hebben de test verlaten zonder de intentie deze later te voltooien.
 • Ze zoeken naar antwoorden in een ander browserscherm of een andere browsertab.
 • Je hebt informatie opgevraagd in een aangepaste vraag waarvoor zij de volledig-schermmodus moeten verlaten – hun LinkedIn-profiel bijvoorbeeld.
 • Ze werken niet graag in de volledig-schermmodus.

 

Muis in venster

We detecteren ook of de muis van de kandidaat het assessmentscherm verlaat. Dit is nuttig om te bepalen of kandidaten het assessmentscherm hebben verlaten, terwijl ze nog steeds in de volledig-schermmodus blijven.

 

Uitzicht

 • Een lichtgroene Ja of een rode Nee-vlag naast de vraag Muis altijd in assessmentscherm?

 

Interpretatie

Het is mogelijk om de volledig-schermmodus te verlaten, maar de muis toch nog in het assessmentvenster te houden. Een rode vlag hier kan betekenen dat:

 • De muis in een ander browservenster of een tweede scherm werd gebruikt.
 • Zij een verschenen melding hebben afgesloten.
 • Zij een binnenkomend videogesprek hebben beantwoord.
 • Zij moesten niezen of kuchen waardoor de muisaanwijzer buiten het scherm ging als ze niet in de volledig-schermmodus zaten.

Opmerking: Bepaalde vraagtypes hebben specifieke uitzonderingen waarbij niet alle anti-cheatmaatregelen zijn ingeschakeld. Bij coderingstoetsen en vragen over het uploaden van bestanden is bijvoorbeeld het volgen van het volledige scherm en het volgen van de muis in het venster uitgeschakeld, omdat de kandidaat bestanden buiten het toetsvenster moet openen.

Bij toetsen op mobiele apparaten wordt niet bijgehouden of de muis van de kandidaat zich altijd in het toetsvenster bevond. In deze gevallen zijn de relevante vlaggen uitgeschakeld en grijs weergegeven.

 

Veel voorkomende vragen

Hoe weet ik of iemand valsspeelt?

De anticheatingmonitors zijn ontworpen om de aandacht te vestigen op elementen die misschien vragen doen rijzen. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat een kandidaat heeft geprobeerd om vals te spelen. Een IP-locatievlag is bijvoorbeeld mogelijk omdat ze het assessment hebben afgelegd op hun mobiele toestel terwijl ze in een auto zaten.

Als er vlaggen verschijnen, raden we u aan eerst contact op te nemen met de kandidaat omdat zij er een geldig excuus voor kunnen hebben. Wij raden je niet aan om kandidaten af te wijzen louter op grond van deze informatie.

Hoe kan ik de anticheatinginstellingen uitschakelen?

De enige instelling die je kunt uitschakelen is de snapshotfunctionaliteit. Onze gids voor geavanceerde assessmentinstellingen legt uit hoe je dit kunt doen.

Hoe kan ik de inhoud van een test zien als jullie de vragen en antwoorden verbergen?

Je kunt de vragen het best zien door jezelf uit te nodigen om het assessment af te leggen. Je zult precies dezelfde vragen kunnen zien als die in jouw testen, maar je zult de correcte antwoorden niet kunnen zien. Wij nemen de bescherming van onze testinhoud zeer ernstig – zelfs medewerkers van TestGorilla hebben er geen toegang toe!

Zou ik iemand die vals heeft gespeeld onmiddellijk moeten diskwalificeren?

De in de anticheatingmonitor geleverde informatie mag niet worden opgevat als sluitend bewijs voor cheating of een poging daartoe. Voor iedere rode vlag kan er een geldig excuus zijn. 

Zoals vermeld in de bovenstaande tabel, kan het niet inschakelen van hun webcam gewoon betekenen dat deze niet functioneert – of dat hun apparaat geen webcam heeft. Wij raden je aan om deze informatie eerst met je kandidaat ter sprake te brengen. 

TestGorilla raadt nooit aan om de informatie van de anticheatingmonitor te gebruiken als reden om een kandidaat meteen af te wijzen of te diskwalificeren.

 Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 153 van 174

Artikelen in deze sectie