Bruk av egendefinerte spørsmål

Egendefinerte spørsmål kan brukes til å be kandidatene om mer spesifikk informasjon.

Egendefinerte spørsmål er en viktig del av en evaluering. Testene våre kan du bruke til å vurdere og score kandidater basert på ulike ferdigheter, og egendefinerte spørsmål er en mulighet du har til å stille spørsmål tilknyttet bedriften din eller den spesifikke stillingen. Du kan motta svarene på spørsmålene på den måten du selv velger. Selv om du kan skrive disse spørsmålene selv, tilbyr vi også et bibliotek med forhåndsskrevne spørsmål.  Egendefinerte spørsmål er en del av utformingsprosessen for evalueringer, så de kan lages av eiere, administratorer og rekrutterere.

Beregnet lesetid: 6 minutter

Tips: Er du en mer visuell og auditiv elev? Videoforklaringen nederst i denne veiledningen er perfekt for deg. 😀

 

I denne artikkelen ser vi på 

 1. typer egendefinerte spørsmål
 2. legge til egendefinerte spørsmål
  1. spørsmål av typene flervalg, video, artikkel og filopplasting
  2. spørsmål om koding
  3. endring av rekkefølge og sletting
 3. bruk av biblioteket med egendefinerte spørsmål
  1. søking og filtrering
  2. valg av spørsmål
 4. gjennomgang av kandidatenes svar
 5. vanlige spørsmål

 

Typer egendefinerte spørsmål

Fem typer egendefinerte spørsmål er tilgjengelige for deg:

 1. flervalg
 2. artikkel
 3. video
 4. filopplasting
 5. kode

Nedenfor finner du sammendrag om de ulike spørsmålstypene, når du skal bruke dem, tidsfristalternativene for kandidatens svar og eksempler på bruk.

 

Flervalg

Et spørsmål med et begrenset sett med svar – mellom to og ti – som kandidaten kan velge mellom.

Når passer det å bruke denne typen For lukkede spørsmål, når du vil begrense mulige svar fra kandidatene.
Alternativer for tidsbegrensning 30 sekunder
45 sekunder
60 sekunder
2 minutter

 

Eksempel på bruk

 

Artikkel

Et spørsmål der kandidaten kan gi et åpent svar med tekst.

Når passer det å bruke denne typen For åpne spørsmål, når du ikke vil begrense de mulige svarene.
Alternativer for tidsbegrensning 1 minutt
2 minutter
5 minutter
10 minutter
30 minutter
45 minutter
1 time
2 timer
3 timer

 

Eksempel på bruk

essayq.png

 

Video

Et spørsmål der kandidaten svarer med et videoopptak av svaret.

Når passer det å bruke denne typen For lukkede spørsmål, når du vil begrense mulige svar fra kandidatene.
Alternativer for tidsbegrensning 30 sekunder
45 sekunder
60 sekunder
2 minutter

 

Eksempel på bruk

 

Filopplasting

Et spørsmål der kandidaten svarer ved å laste opp en dokumentfil.

Når passer det å bruke denne typen Når du ønsker å se eksempler på tidligere arbeid eller andre relevante dokumenter.
Alternativer for tidsbegrensning 10 minutter
20 minutter
30 minutter
40 minutter
50 minutter
1 time
2 timer
4 timer
12 timer
1 dag
2 dager
3 dager
7 dager
Godkjente dokumenttyper 

CSV/XLS/XLSX

DOC/DOCX

TXT

PPT/PPTX

ODP (åpen dokumentpresentasjon)

KEY (Apple keynote-fil)

PNG/JPG/PSD/BMP/GIF (for bildeopplastingen vi allerede har)

PDF

 

Eksempel på bruk

 

Kode

En utfordring med koding laget av dine egne utviklere

Når passer det å bruke denne typen Hvis utviklerne dine har egne kodingsutfordringer for å teste kandidater.
Alternativer for tidsbegrensning

10 minutter
20 minutter
30 minutter
40 minutter
50 minutter
1 time

Tilgjengelige språk Python
JavaScript
TypeScript
PHP
SQLite
Java
Kotlin
Swift
C
C++
C#
Ruby
Go
R
Scala

 

Eksempel på bruk

 

Legge til egendefinerte spørsmål

Du må først opprette en ny evaluering eller redigere en eksisterende for å kunne begynne å lage dine egne spørsmål. Når du kommer til trinn 3: Legg til spørsmål, ser du at siden er delt inn i 3 seksjoner:

2-1 I tabellen med egendefinerte spørsmål vises de valgte spørsmålene i den rekkefølgen de presenteres for kandidatene.
4-1 Lag dine egne spørsmål ved å klikke på flisen for dette. Popup-vinduet med redigeringsprogrammet for spørsmål vises. Spørsmål legges til i tabellen når du lagrer dem.
6-1 Velg fra biblioteket vårt med egendefinerte spørsmål nederst på siden. Her kan du søke og filtrere for å finne det ideelle spørsmålet.
Merk: Du kan bare legge til eller endre egendefinerte spørsmål i en evaluering det ikke er invitert kandidater til ennå. Denne artikkelen gir mer informasjon om hvorfor det er slik.

 

 

Flervalg-, video-, essay- og filopplastingsspørsmål

Lag spørsmålet ditt ved å klikke på den relevante flisen for spørsmålstypen du vil legge til. Redigeringsprogrammet for spørsmål vises som et popup-vindu, slik du ser nedenfor for et flervalgsspørsmål.

Merk: Hvis det er et gult diamantikon ved siden flisen, betyr det at spørsmålet ikke er inkludert i abonnementet ditt. Du må oppgradere abonnementet for å bruke det på eksterne kandidater.

2-1 Avbryt eller lagre spørsmålet eller avslutt redigeringsprogrammet i verktøylinjen øverst på siden.
4-1 Velg en tidsbegrensning fra rullegardinmenyen.
6-1 Skriv inn spørsmålet ditt i tekstboksen til venstre. Vi anbefaler å være så nøyaktig som mulig, det gir kandidaten din den beste sjansen til å lykkes. Gi dem all den informasjonen de trenger, på en klar og kortfattet måte. Du kan formatere teksten i spørsmålet ved hjelp av verktøylinjen øverst i boksen.
8-1 Skriv inn spørsmålet ditt i tekstboksen til høyre. Du kan formatere teksten i svarene dine ved å klikke i tekstboksen og bruke formateringverktøyet som vises.
10-1 Legg til et annet svar med knappen under svaralternativene.  Fjern svar ved å klikke på X ved siden av svaret. Du kan ha mellom to og ti alternativer – fire alternativer er standard. Du kan ha mellom to og ti alternativer – fire alternativer er standard.
12 Velg det riktige svaret ved å velge sirkelen ved siden av det aktuelle svaret. Hvis spørsmålet ditt har flere gyldige svar, kan du velge å fordele poeng på tvers av svarene ved å velge veksleknappen over svarene. Dette gir deg muligheten til å rangere hvert svar på en skala fra 0–5.
14 Informasjonen til teamet ditt er nederst på siden. Dette er en valgfri del der du kan videreformidle informasjon som kan være til hjelp for andre medlemmer av teamet ditt, som kanskje går gjennom resultatene av evalueringene.
Merk: Elementene 4–6 i listen ovenfor gjelder bare for flervalgsspørsmål. For essay-, video- og filopplastingsspørsmål kreves det ikke at du tilordner svar.

 

Spørsmål om koding

Kodingsspørsmål krever at du oppretter et kodingsscenario som kandidatene skal jobbe med. Du må ha en ekspert på det nødvendige kodingsspråket som kan lage spørsmålet ditt for deg.

Vi har en egen veiledning i det å lage kodingsspørsmål her.

 

Endring av rekkefølge og sletting

Spørsmålene du har laget vises i en tabell øverst på siden i trinn 3: Legg til spørsmål. Hvis du holder musepekeren over et spørsmål, endres fargen og det vises noen ikoner helt til høyre for spørsmålet.

2-1 Pil opp og ned kan brukes til å endre plasseringen av spørsmålet. Spørsmålet øverst på listen presenteres først.
4-1 Du kan redigere spørsmålet ved å bruke blyantikonet.
6-1 Ikonet med papirkurven brukes til å slette spørsmålet fra listen. Det kommer frem en popup-melding der du må bekrefte dette, da slettede spørsmål ikke kan gjenopprettes.
8-1 Den lille nedoverpilen på slutten utvider spørsmålet og viser innholdet.

 

Bruk av biblioteket med egendefinerte spørsmål

Biblioteket med egendefinerte spørsmål inneholder spørsmål laget av oss, sammen med eventuelle spørsmål du har opprettet i tidligere evalueringer. Biblioteket med egendefinerte spørsmål har to deler:

 1. Søk- og filterfunksjonen
 2. De egendefinerte spørsmålene

Søking og filtrering

På venstre side kan du søke og filtrere spørsmålene. Resultatene du får av filtrene du velger, vises til høyre på siden, og de oppdateres aktivt etter hvert som du foretar valg.

2-1 Kryss av i boksene for å se bare TestGorilla-spørsmål, egne spørsmål eller begge deler.
4-1 Gjør et stikkordsøk for å finne relevante spørsmål. Prøv å søke etter en bestemt ferdighet eller et emne.
6-1 Velg en tidligere evaluering fra rullegardinmenyen for å vise spørsmål du har brukt før.Spørsmål du har brukt i andre evalueringer identifiseres enkelt med et gult banner øverst til høyre merket Brukt før.
8-1 Søk etter spørsmålstype eller -kategori ved å krysse av i de relevante boksene.
Merk: Hvis du velger å søke etter egne spørsmål i biblioteket, kan du bare se spørsmål fra evalueringer du har tilgang til. Se artikkelen vår om Avanserte brukerrettigheter for mer informasjon om dette.

 

Valg av spørsmål

Spørsmålene i biblioteket med egendefinerte spørsmål har noen alternativer du kan velge mellom:

2-1

Vis mer utvider spørsmålet og gir deg mer informasjon:

 • Hvorfor er dette spørsmålet relevant?
 • Hva bør jeg se etter i svaret?
4-1 Klikk på den grønne Legg til-knappen for å legge til et spørsmål i evalueringen. Spørsmålet legges til nederst i tabellen med egendefinerte spørsmål øverst på siden.
6-1 Knappen Legg til erstattes med en rød X etter at spørsmålet er valgt. Klikk på den hvis du vil fjerne spørsmålet.

 

Gjennomgang av kandidatenes svar

Når du ser nedover på en kandidats resultatside, ser du hans eller hennes individuelle svar på de egendefinerte spørsmålene dine. Hvis du klikker på ikonet i kolonnen Vis svar, ser du svaret for hvert spørsmål, inkludert videosvar og filopplastinger. Her kan du også rangere hvert enkelt svar.

Med det tilpassede spørsmålsvurderingssystemet vårt kan du rangere svarene fra kandidatene fra resultatsidene deres. Du kan bedømme innsendingene på en skala fra én til fem stjerner, og legge til støttenotater til de teammedlemmene.

 

Videoforklaring

I videoen nedenfor forklares bruken av egendefinerte spørsmål kortfattet.

 

Vanlige spørsmål

Kan jeg kjøpe individuelle typer spørsmål som ikke er inkludert i abonnementet mitt?
Det er ikke mulig å gjøre dette. Du kan bare bruke spørsmålstypene som er inkludert i abonnementet. Du må oppgradere for å kunne bruke andre typer.

Kan dere hjelpe meg med å lage et kodingsspørsmål?
Det flotte teamet vårt kan tilby deg hjelp med prosessen med å lage et kodingsspørsmål, men kan ikke hjelpe deg med det faktiske innholdet i spørsmålet. Vi anbefaler at du har en ekspert på det bestemt kodingsspråket som kan hjelpe deg med å lage spørsmålet ditt.

Kan jeg endre de egendefinerte spørsmålene senere?
Du kan redigere en hvilken som helst del av evalueringen helt frem til du har invitert den første kandidaten. Etter at det er gjort, kan det ikke gjøres endringer. Dette er for å holde ting rettferdig for alle kandidater som tar en evaluering.

 

Var denne artikkelen nyttig?
20 av 27 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen