Środki zapobiegania oszustwom

Aby zapewnić każdemu kandydatowi równe szanse, wprowadziliśmy liczne środki nadzoru.

Chcielibyśmy wierzyć w uczciwość wszystkich kandydatów. Jednak zawsze istnieje możliwość, że niektórzy będą próbowali naginać ustalone zasady na swoją korzyść. Aby temu zapobiec, do wszystkich planów dodaliśmy ustawienia dotyczące zapobiegania oszustwom. Ten artykuł jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników z dowolną subskrypcją.

Przybliżony czas czytania: 6 minut

Ostrzeżenie: Choć stosujemy szereg środków zapobiegania oszustwom, aby monitorować aktywność kandydatów, nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że kandydat próbował oszukiwać. Środki te mają na celu zwrócenie uwagi na pewne obszary, które budzą wątpliwości, i nie powinny być wykorzystywane samodzielnie jako podstawa do dyskwalifikacji lub odrzucenia kandydata.

 

Tematy zawarte w artykule:

 1. Środki zapobiegania oszustwom
 2. Monitoring w celu zapobiegania oszustwom
  1. Śledzenie lokalizacji na podstawie adresu IP
  2. Zdjęcia
  3. Monitorowanie trybu pełnoekranowego
  4. Kursor w oknie
 3. Często zadawane pytania

Środki zapobiegania oszustwom

W celu ochrony naszych użytkowników i dbania o uczciwość naszych testów stosujemy następujące środki zapobiegania oszustwom:

 • Brak funkcji kopiuj i wklej. Wyłączamy możliwość kopiowania i wklejania tekstu na ekranie pytania, aby zminimalizować ryzyko udostępniania pytań testowych w sieci.
 • Cykliczna zmiana pytań. Każdy test w naszej bibliotece ma do dyspozycji bank pytań zawierający setki pytań do wykorzystania. Nasz algorytm gwarantuje, za każdym razem, gdy test jest używany w ocenie, dobierany jest inny zestaw pytań. Dzięki temu prawdopodobieństwo, że kandydaci spotkają się ponownie z tymi samymi pytaniami, jest znikome – nawet jeśli przystępują do testu dla innej firmy.
 • Pytania mają limit wyświetleń. Aby dodatkowo chronić zawartość naszych testów, wszystkie pytania mają maksymalny limit wyświetleń wynoszący 10 000 razy. Następnie pytanie jest wycofywane, a na to miejsce wprowadzane jest nowe.
 • Zapobiegamy przygotowywaniu się do testów – na dwojaki sposób:
  • Przed przystąpieniem do oceny kandydaci nie wiedzą, które testy znajdą się w ich ocenie. Kandydaci dowiadują się, do którego testu przystępują, dopiero po jego rozpoczęciu. W tym momencie zaczyna się odliczanie pozostałego czasu, a kandydat nie może opuścić oceny bez Twojej wiedzy.
  • Uniemożliwiamy kandydatom rejestrowanie się w roli klientów, więc nie przed oceną nie mają dostępu do testów. Konto może założyć tylko użytkownik posiadający służbowy e-mail – prywatne i uczelniane adresy e-mail są blokowane. Uniemożliwia to kandydatom ćwiczenie testów lub używanie TestGorilla jako pomocy w nauce.
 • Pytania i odpowiedzi są ukryte. Aby nasze testy były sprawiedliwe, nie ujawniamy pytań ani odpowiedzi zawartych w testach. Oznacza to, że nasi klienci nie mogą zobaczyć tych informacji, ale też, że informacji tych nie zobaczy żadna niepowołana osoba, której udałoby się obejść nasze filtry rejestracji kont. Dodatkowo, gdyby informacje te były łatwo dostępne, zwiększałoby to ryzyko wycieku treści do Internetu. Znając pytania, kandydaci mogliby po prostu wyszukiwać prawidłowe odpowiedzi w Google.
 • Zapobieganie wielokrotnym podejściom. Wykrywamy sytuacje, gdy kandydat próbuje zarejestrować się, aby spróbować podejść ponownie, i uniemożliwiamy mu to – możliwa jest tylko jedna próba na każdy adres e-mail.
 • Testy mają limit czasowy. Limit czasu to tylko odrobina presji, ale za to świetni czynnik równych szans. Nasze testy są zaprojektowane tak, aby kandydaci mogli je wypełnić na podstawie wiedzy, którą już posiadają. Zwiększenie presji czasu oznacza, że kandydat może nie ukończyć testu, jeśli będzie próbować znaleźć odpowiedzi, których nie zna. Po rozpoczęciu testu licznik się nie zatrzymuje – nawet jeśli kandydat zamknie okno z testem.
Wskazówka: Jeśli chcesz zwiększyć limit czasowy testów, możesz to zrobić w kroku 4 procesu tworzenia oceny. Zobacz nasz przewodnik po zaawansowanych ustawieniach oceny, aby uzyskać pomoc w tym zakresie.

 

Monitoring w celu zapobiegania oszustwom

Oprócz powyższych środków monitorujemy również aktywność kandydatów w trakcie oceny, poprzez:

Ostrzeżenie: Chociaż niektóre z poniższych scenariuszy mają charakter humorystyczny, żadnego z nich nie można wykluczyć. Czerwona flaga nie jest niezbitym dowodem na to, że ktoś próbował oszukiwać, i nie jest naszą intencją, aby tak to odbierano. Te flagi oznaczają, że przydatne byłoby dalsze zbadanie danej sytuacji – kandydat może mieć całkowicie uzasadnione usprawiedliwienie.

 

Oceny przeprowadzane na urządzeniach mobilnych nie śledzą, czy tryb pełnoekranowy był zawsze aktywny i nie śledzą, czy mysz kandydata zawsze znajdowała się w oknie oceny. W takich przypadkach odpowiednie flagi są wyłączone i wyszarzone.

 

Śledzenie lokalizacji na podstawie adresu IP

Rejestrujemy przybliżoną lokalizację kandydata za pomocą jego adresu IP. Ma to pomóc Ci zidentyfikować kandydatów, którzy mogli obejść nasze filtry poczty e-mail, co umożliwiło im poddanie się ocenie więcej niż jeden raz.


Sposób sygnalizacji

 • Turkusowa flaga Tak lub czerwona flaga Nie obok pytania Ocena wypełniona tylko raz z adresu IP?


Interpretacja
Czerwona flaga oznacza, że ocenę wypełniono wielokrotnie na komputerach korzystających z tego samego adresu IP. Może to oznaczać jedno z poniższych:

 • Ten sam kandydat kilka razy próbował przystąpić do oceny, używając dwóch różnych adresów e-mail.
 • Ten sam kandydat nie przeszedł etapu pytań kwalifikacyjnych za pierwszym razem i spróbował ponownie.
 • Wielu kandydatów używało tego samego urządzenia wykorzystującego to samo łącze internetowe, aby przystąpić do tej samej oceny.
 • Wielu kandydatów korzystało z różnych urządzeń współdzielących jeden router, aby przystąpić do tej samej oceny, np. dwie osoby w bibliotece lub kawiarni.

 

Zdjęcia

Co 30 sekund robimy kandydatowi zdjęcie za pomocą kamery podłączonej do urządzenia kandydata. W ten sposób sprawdzamy, czy kandydat podchodzi do oceny samodzielnie bez pomocy z zewnątrz. W razie potrzeby można wyłączyć to ustawienie. Zobacz nasz przewodnik po zaawansowanych ustawieniach oceny, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.


Sposób sygnalizacji

 • Turkusowa flaga Tak lub czerwona flaga Nie obok pytania Kamera internetowa włączona ?
 • Oś czasu ze zdjęciami, którą można przewijać, jeśli kamera internetowa jest włączona.


Interpretacja
Czerwona flaga oznacza, że kandydat nie zezwolił na swoim urządzeniu na dostęp do swojej kamery internetowej. Może to oznaczać jedno z poniższych:

 • kamera nie działa lub że jej nie ma,
 • ktoś jest w pomieszczeniu i pomaga kandydatowi,
 • kandydatka nie chce pokazywać się bez makijażu.
 • kot kandydata ma szósty zmysł i wie, kiedy kamera jest włączona, więc przygotował się, aby pokazać swój zadek całemu światu, a kandydat chce Cię uchronić przed tą wątpliwą przyjemnością.

Możesz przewijać zdjęcia, aby zobaczyć kandydata w akcji. Przygotuj się na kocie zadki i intensywne skupienie na twarzach, ale pamiętaj:

 • Choć obecność drugiej osoby na zdjęciu może oznaczać, że kandydat korzysta z czyjejś pomocy, równie dobrze może to być też osoba zadająca pytanie, opowiadająca dowcip lub oznajmiająca, że obiad jest gotowy.
 • Kandydat patrzący na telefon może szukać odpowiedzi, ale może też odpowiadać na pilną wiadomość.
 • A jeśli kandydata nie ma na ekranie? Być może go przypiliło…

 

Monitorowanie trybu pełnoekranowego

Wykrywamy, czy w dowolnym momencie podczas oceny kandydat wychodzi z trybu pełnoekranowego. Jeśli tak się stanie, powiadomimy Cię o tym.

Pamiętaj: Jeśli kandydat przystępuje do oceny na urządzeniu z dwoma monitorami lub na wirtualnym drugim pulpicie, może opuścić okno bez wychodzenia z trybu pełnoekranowego.

 

Oceny przeprowadzane na urządzeniach mobilnych nie śledzą, czy tryb pełnoekranowy był zawsze aktywny. W takich przypadkach odpowiednie flagi są wyłączone i wyszarzone.


Sposób sygnalizacji

 • Turkusowa flaga Tak lub czerwona flaga Nie obok pytania Tryb pełnego ekranu cały czas włączony?


Interpretacja
Czerwona flaga wskazuje, że kandydat opuścił tryb pełnoekranowy w pewnym momencie podczas oceny. Może to oznaczać jedno z poniższych:

 • Kandydat opuścił test z zamiarem przystąpienia do niego później.
 • Kandydat użył innego okna / karty przeglądarki, aby wyszukać odpowiedzi.
 • Niestandardowe pytanie zawiera prośbę o informacje wymagające opuszczenia trybu pełnoekranowego – np. adresu profilu LinkedIn.
 • Kandydat nie lubi pracować w trybie pełnoekranowym.

 

Kursor w oknie

Wykrywamy również, czy kursor kandydata opuścił okno oceny. Pomaga to określić, czy kandydat opuścił ekran oceny, pozostając nadal w trybie pełnoekranowym.

Sposób sygnalizacji

 • Turkusowa flaga Tak lub czerwona flaga Nie obok pytania Kursor zawsze w oknie oceny?

Interpretacja
Istnieje możliwość opuszczenia trybu pełnoekranowego, pozostawiając kursor w oknie oceny. W tym przypadku czerwona flaga może wskazywać, że:

 • kursor był używany w innym oknie przeglądarki lub na drugim ekranie,
 • kandydat zamykał powiadomienie, które się pojawiło,
 • kandydat odebrał przychodzące połączenie wideo,
 • kandydat kichnął lub zakasłał, co spowodowało, że kursor opuścił ekran, gdy ocena nie była wyświetlana w trybie pełnoekranowym.

Uwaga: Niektóre typy pytań mają określone wyjątki, w których nie wszystkie środki zapobiegające oszustwom są włączone. Na przykład testy kodowania i pytania dotyczące przesyłania plików mają wyłączone śledzenie pełnoekranowe i śledzenie myszy w oknie, ponieważ kandydat musi uzyskać dostęp do plików poza oknem testu.

Oceny przeprowadzane na urządzeniach mobilnych nie śledzą, czy mysz kandydata zawsze znajdowała się w oknie oceny. W takich przypadkach odpowiednie flagi są wyłączone i wyszarzone.

 

Często zadawane pytania

Skąd mam wiedzieć, czy ktoś oszukiwał?
Monitory zapobiegania oszustwom mają za zadanie zwrócić uwagę na kwestie, którym warto się przyjrzeć. Nie możemy stwierdzić z całą pewnością, że kandydat próbował oszukiwać. Na przykład flaga lokalizacji IP może wynikać z tego, że użytkownik przystąpił do oceny na swoim urządzeniu mobilnym w samochodzie.

Jeśli pojawią się jakieś flagi, zalecamy najpierw skontaktować się z kandydatem, ponieważ może mieć uzasadnione usprawiedliwienie. Nie zalecamy odrzucania kandydatów wyłącznie na podstawie tych informacji.

Jak mogę wyłączyć ustawienia zapobiegania oszustwom?
Jedynym ustawieniem, które można wyłączyć, jest funkcja robienia zdjęć. Nasz przewodnik po zaawansowanych ustawieniach oceny wyjaśnia, jak to zrobić.

Jak mogę zobaczyć treść testu, jeśli pytania i odpowiedzi są ukryte?
Najlepszym sposobem na zapoznanie się z pytaniami jest samodzielny udział w teście. Pozwoli to zobaczyć dokładne pytania zadane w testach, ale bez możliwości zobaczenia poprawnych odpowiedzi. Bardzo poważnie traktujemy ochronę treści naszych testów – nawet pracownicy TestGorilla nie mają do nich dostępu!

Czy kandydat, który oszukiwał powinien zostać od razu zdyskwalifikowany?
Żadnych informacji podanych w monitorze zapobiegania oszustwom nie należy traktować jako niepodważalny dowód oszustwa lub próby oszustwa. W przypadku każdej czerwonej flagi kandydat może mieć uzasadnione usprawiedliwienie.

Jak wspomniano w powyższej tabeli, niewłączenie kamery internetowej może po prostu oznaczać, że kamera internetowa nie działa – lub że urządzenie nie jest w nią wyposażone. Zalecamy, aby najpierw przedstawić te informacje swojemu kandydatowi.

TestGorilla nigdy nie zaleca wykorzystywania informacji z monitoringu do zapobiegania oszustwom jako podstawy do natychmiastowego odrzucenia lub zdyskwalifikowania kandydata.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 153 z 174

Artykuły w tej sekcji