Uitgebreide gids voor testen

De testen die we aanbieden, hoe ze te gebruiken en wat er in ontwikkeling is.

In dit artikel helpen we je precies te begrijpen wat een test is, de types testen die we aanbieden en hoe ze te gebruiken bij je assessments. Dit artikel is relevant voor alle TestGorilla accountgebruikers.

Leestijd ca. 4 minuten

In dit artikel

 1. Testen begrijpen
  1. Types vragen
  2. Hoe vragenbanken worden aangelegd
  3. Hoe vragen worden geselecteerd
 2. Types testen
 3. Testbibliotheek
 4. Aanstaande testen
 5. Veel voorkomende vragen

Testen begrijpen

Een test is een individueel examen waarmee de vaardigheden van de testnemer in een bepaald onderwerp worden getoetst, terwijl een assessment een verzameling is van individuele testen en vragen. De testen uit onze bibliotheek nemen 10 tot 30 minuten in beslag, afhankelijk van het geselecteerde type test. Iedere meerkeuzetest heeft een vragenbank van ten minste 100 vragen, maar daarvan worden er maar 12-20 vragen van gebruikt telkens een test wordt afgenomen.

De vragen in testen worden per assessment willekeurig aangeleverd.Dit betekent dat een kandidaat die bij verschillende assessments dezelfde test aflegt telkens nieuwe vragen te zien krijgt.

 

Types vragen

Onze testen hebben 5 verschillende types vragen. De 5 types zijn:

 • Meerkeuze.De kandidaat wordt verzocht één antwoord te kiezen uit een lijst van opties.
 • Meerdere antwoorden. De kandidaat wordt verzocht meerdere antwoorden te kiezen uit een lijst van opties.
 • Waar/onwaar. De kandidaat wordt verzocht te kiezen tussen waar of onwaar, ja of nee, dit of dat. 
 • Korte tekst. De kandidaat wordt verzocht een antwoord in te typen. De ingevoerde tekst moet precies overeenkomen met het antwoord in de antwoordenbank.
 • Coderen. De kandidaat wordt verzocht een gesimuleerde oefening uit de realiteit te programmeren om hun vaardigheden te tonen. Bij het coderen van vragen binnen een test wordt één programmeertaal gebruikt.

Meerkeuzetesten omvatten doorgaans een mix van de eerste vier types vragen. Programmeervragen komen alleen voor bij specifieke programmeertesten.

 

Hoe vragenbanken worden aangelegd

TestGorilla werkt met Onderwerpexperts om een grote bank met vragen aan te leggen voor iedere individuele test. Onze experts verdelen onderwerpen onder in vaardigheidsgebieden, en werken vervolgens vragen uit die zijn ontworpen om ieder specifiek gebied te testen.

Vragenbanken bevatten vaak honderden vragen, zodat we die vragen kunnen doorlopen telkens een test wordt gebruikt in een assessment. Hierdoor is de kans dat kandidaten die onze testen al eens hebben afgelegd eenzelfde vraag voorgelegd krijgen zeer klein.

 

Hoe vragen worden geselecteerd

Wij hebben een complex algoritme ontworpen dat de vragen selecteert die bij iedere test worden voorgelegd. Enkele dingen waar rekening mee wordt gehouden zijn:

 • Het vaardigheidsgebied van iedere test. Dit verzekert dat ieder vaardigheidsgebied gelijk wordt getest.
 • Of je dezelfde test al eens eerder hebt afgelegd. Het algoritme zorgt ervoor dat er verschillende vragen worden voorgelegd telkens je de test selecteert.
 • Maximaal aantal views. Iedere vraag heeft een beperkte levensduur. Vanaf dat ze een aantal keer werd voorgelegd, wordt de vraag ingetrokken. Dit verlaagt het risico op vragen die online uitlekken, wat de geldigheid en integriteit van de test verder beschermt.

 

Types testen

TestGorilla biedt honderden testen aan, onderverdeeld in 7 verschillende categorieën:

 • Persoonlijkheid & cultuur. Persoonlijkheids- en cultuurtesten bieden inzicht in het karakter en de motivatie van je kandidaat en of zij een goede aanvulling zouden vormen voor je bedrijf.
 • Cognitief vermogen. Cognitieve vermogenstesten beoordelen de vaardigheden die komen kijken bij denkprocessen. Ze zijn ontworpen om het potentieel van een kandidaat in te schatten om mentale processen te gebruiken voor het oplossen van werkgerelateerde problemen of het verwerven van nieuwe kennis over de job. Ze testen onder meer het redeneringsvermogen, de perceptie en het geheugen
 • Rolspecifieke vaardigheden. Testen ontworpen om de vaardigheden van een kandidaat om te vormen in specifieke taken voor een bepaalde functie, van boekhoudkundige tot magazijnvaardigheden. Iedere test is onderverdeeld in vier vaardigheden in verband met de specifieke functie.
 • Situationeel beoordelingsvermogen. Testen van het situationeel beoordelingsvermogen, om de beslissingscapaciteiten van een kandidaat te beoordelen. Ze worden voorgelegd met scenario's uit realistische situaties die ze in de job echt kunnen tegenkomen, zodat jij kunt zien hoe de kandidaat zich zou gedragen.
 • Taal. Taaltesten zijn specifiek ontworpen om de vaardigheid van een kandidaat te beoordelen in verschillende talen. Ze testen woordenschat & grammatica, begrijpend lezen, zinsbouw en begrijpend luisteren.
 • Programmeervaardigheden. Met coderingstesten kun je de kandidaten uitdagingen voorleggen in meerdere programmeertalen en raamwerken, waarbij je hen de gelegenheid biedt om hun vaardigheden en expertise in de kijker te zetten. Ze testen de vaardigheid van een kandidaat om specifieke programmeertalen te schrijven en te troubleshooten.
 • Softwarevaardigheden. Testen op softwarevaardigheden zijn ontworpen om de vaardigheid van een kandidaat te testen in specifieke apps en tools die ze in hun job kunnen gebruiken. Van Microsoft-apps tot CRM-platforms: je kunt hun huidige vaardigheidsniveau op ieder niveau inschatten.

 

Testbibliotheek

De testenbibliotheek is onze goed bewaarde verzameling testen, gecreëerd door onze Onderwerpexperts. We hebben honderden testen in onze bibliotheek en voegen er maandelijks nieuwe testen aan toe.

De testenbibliotheek gebruiken

In de bibliotheek kun je zoeken en filteren om je zoektocht naar de perfecte test veel gemakkelijker te maken:

Zoeken op sleutelwoord om bepaalde testen terug te vinden, zoals Python, Outlook enz.

Filter op type test. Selecteer een van de zeven testtypes hierboven om de testen in iedere categorie te bekijken.

Klik op de knop Details om een inhoudelijke omschrijving van een test te zien, inclusief moeilijkheidsgraad, vaardigheidsgebieden en oefenvragen. Verneem meer over de ontwikkeling van de test en de expert die deze heeft opgesteld en bekijk referenties van klanten die de test in hun eigen assessments hebben gebruikt.

 

Aanstaande testen

De onderstaande lijst preciseert welke testen er momenteel nog in ontwikkeling zijn:

 

Veel voorkomende vragen

Hoe kan ik de vragenbank zien?

Het is niet mogelijk om de vragen en antwoorden op de testen te bekijken. Wij doen dit om de testinhoud niet online te laten uitlekken. Het houdt ook kandidaten tegen die trachten zich op een account in te schrijven om vooraf de testinhoud te bekijken. Om voorbeeldvragen voor een test te zien, bekijk je de pagina Details voor een test in de bibliotheek en klik je op de knop Vragen vooraf bekijken bovenaan de pagina. 

Hoe kan ik de tijdslimiet van testen wijzigen?

De tijdslimiet van iedere test is vastgelegd en kan niet worden gewijzigd. Je kunt echter extra tijd toestaan voor alle testen in je assessment. Deze gids legt je uit hoe je dat doet.

Wat kan ik doen als je geen test hebt die ik nodig heb?

Ons Testontwikkelingsteam is continu bezig om nieuwe testen toe te voegen aan onze bibliotheek. Als een test die jij nodig hebt niet in de lijst van aanstaande testen voorkomt, nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met ons succesteam. We horen graag je suggesties voor testen, maar kunnen geen garantie geven op een specifiek tijdsbestek.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 128 van 170

Artikelen in deze sectie