Forståelse av vektede skårer

Denne veiledningen viser hvordan vektede skårer kan være til nytte i ansettelsesprosessen, og hvilke trinn du må følge for å bruke dem i vurderingene dine.

Hos TestGorilla forstår vi at det å ansette den rette kandidaten er avgjørende for organisasjonens suksess. Vi er glade for å kunne introdusere deg for en kraftfull funksjon som vil hjelpe deg med å ta mer presise og informerte ansettelsesbeslutninger: Vektede skårer. Denne artikkelen er for TestGorilla-brukere med alle abonnementer.

Ca. lesetid 5 minutter

I denne artikkelen

 1. Hva er vektede skårer?
 2. Hvorfor bruke vektede skårer?
  1. Slik bruker du vektede skårer
  2. Visning av vektede skårer
 3. Vanlige spørsmål

Hva er vektede skårer, og hvordan fungerer de?

Med vektede skårer kan du tilpasse viktigheten av ulike tester i et vurderingsbatteri.

Forestill deg at du er lærer, og at du beregner sluttkarakterene til elevene dine nøye. Du evaluerer deres akademiske prestasjoner basert på to sentrale oppgaver og en avsluttende eksamen, der den avsluttende eksamenen utgjør 60 % av den totale karakteren og hver oppgave utgjør 20 %. Vår tilnærming fungerer på samme måte som karaktersystemet ditt, og beregner et vektet gjennomsnitt som gjenspeiler studentenes samlede prestasjoner i emnet.

 

Slik beregnes den vektede skåren:

Vektet skår = (skår for test 1 * vekt 1) + (skår for test 2 * vekt 2) + ... + (skår for test n * vekt n) / summen av vektene

 

La oss forklare det med et eksempel:

La oss si at du skal ansette en Java-utvikler og teste dem for evner innen Java og kommunikasjon. Du vil ha kandidater som presterer godt på begge ferdighetene, men Java er dobbelt så viktig. Så du tildeler Java-testen en vekt på 2 og kommunikasjonstesten en vekt på 1.

 • Kandidat A fikk 40 % på Java-testen og 100 % på kommunikasjonstesten.

 • Kandidat B fikk 100 % på Java-testen og 40 % på kommunikasjonstesten.

La oss nå beregne deres vektede skårer:

 

Vektet skår for kandidat A: (40 % * 2) + (100 % * 1) / (2 + 1) = (80) + (100) / 3 = 180 / 3 = 60 %

Vektet skårer for kandidat B: (100 % * 2) + (40 % * 1) / (2 + 1) = (200) + (40) / 3 = 240 / 3 = 80 %

 

Som du ser, med vektet poengsum fremstår kandidat B som det beste valget på grunn av sterke prestasjoner på Java-testen, og siden du tildelte den en høyere vekt, har den større innvirkning på den endelige skåren.

 

Hvorfor bruke vektede skårer?

Vektede skårer gir flere fordeler:

 1. Prioriter viktige ferdigheter: Du kan legge større vekt på spesifikke ferdigheter eller egenskaper som er avgjørende for en bestemt rolle.

 2. Tilpasset evaluering: Skreddersy vurderingene til dine unike ansettelsesbehov ved å justere vektingen basert på dine kriterier.

 3. Forbedret beslutningstaking: Vektet poengsum gir et tydeligere og mer nøyaktig bilde av en kandidats egnethet.

Slik bruker du vektede skårer

weighths.gif

Slik bruker du vektede skårer i vurderingene dine:

1-1

Når du har logget inn på TestGorilla-kontoen din, klikk på Mine vurderinger.

2

Velg vurderingen du vil bruke vekter på.

Klikk på Angi testvekter enten i delen "Inkluderte tester" eller på kandidatlisten.

3

Angi vekten for hver test i vurderingen . Som standard tillegges hver test like stor vekt. Tildel høyere vekt til mer kritiske ferdigheter. Du kan sjekke effekten av å legge til vekter i vurderingen i kolonnen for innvirkning.

4

Når du er ferdig, klikk på Angi.

 

Viktig: Vektede skårer fungerer effektivt når skårene er forskjellige fra hverandre. Hvis du tilordner alle testene høy innvirkningsgrad, for eksempel vekt 5 (maksimum), vil innvirkningen av hver enkelt test fortsatt være den samme. For å maksimere nytten av vektede skårer bør du vurdere nøye hvor viktig hver enkelt ferdighet eller test er i forhold til rollen du skal ansette folk til. Det handler om å tilpasse vurderingen til dine spesifikke behov.

 

Visning av vektede skårer

Etter at du har angitt vektene, kan du gå gjennom de valgte vektene i delen "Inkluderte tester" eller i kandidatlisten, så lenge du har lagt til minst én testkolonne i oversiktstabellen.

 

Med vektede skårer i TestGorilla-vurderinger kan du finjustere ansettelsesprosessen og sørge for at kandidater som utmerker seg på de mest kritiske ferdighetene blir prioritert. Denne funksjonen gjør det mulig for deg å ta presise og informerte ansettelsesbeslutninger, slik at du kan velge de kandidatene som best oppfyller organisasjonens behov. Du kan bruke vektede skårer i vurderingene dine i dag og effektivisere ansettelsesprosessen som aldri før.

 

Vanlige spørsmål

Hvis jeg endrer vektingen i vurderingen min, vil den nye vektingen bli sendt til ATS?

Nei, ATS-integreringen vil alltid vise gjennomsnittlig skår for tester med vekt 1.

Hvorfor kan jeg ikke legge til vekter i enkelte tester i vurderingen?

Vektene kan brukes på alle testene som bidrar til den gjennomsnittlige skåren. Derfor vil du ikke kunne tildele vekting til følgende tester i vurderingen:

 • Tester for skrivehastighet

 • Big 5 (OCEAN)

 • Enneagram

 • 16 typer

 • DISC

Hvorfor kan jeg ikke endre vektene i vurderingen min?

Bare kontoer med administrator- eller eiertilgang kan endre vurderingsvekter.

Var denne artikkelen nyttig?
8 av 10 syntes dette var nyttig

Artikler i denne seksjonen