Sådan tolkes en kodningstestrapport

En vejledning til tolkning af resultaterne fra en kodningstest.

Kodningstest er tekniske test, der er beregnet til at vurdere en kandidats kodningsevner. Udover at levere et procentresultat giver vi dig mulighed for at se, hvordan kandidaten rent faktisk har klaret sig under testen. Denne artikel forklarer, hvordan du læser og forstår rapporten. Kodningstests findes i alle abonnementer.

Læsetid: ca. 4 minutter

I denne artikel

  1. Overordnet resultat
  2. Kodningstestrapport
  3. Testcases og valideringscases
  4. Fejlmeddelelser
  5. Ofte stillede spørgsmål

Overordnet resultat

Det overordnede resultat findes i afsnittet Test på siden med kandidatresultater:

Her kan du se det resultat, kandidaten opnåede, og hvor lang tid, vedkommende brugte.

Klik på linket (Rapport) for at se den detaljerede testrapport.

Kodningstestrapport

Kodningstestrapporten vises som en ny fane i din browser.

 

Øverst på siden kan du bruge funktionen Send denne rapport via e-mail til en kollega. Rapporten er tilgængelig i 14 dage.

Tip: Din kollega behøver ikke at være TestGorilla-bruger for at se rapporten. Vedkommende skal blot følge linket i e-mailen for at se den. Der kræves ikke login!

 

Testresultat. Testresultatet repræsenterer procentdelen af de valideringstestcases, der er bestået. Testresultatet opdeles i et korrekthedsresultat og et præstationsresultat, men de fleste kodningstests har kun et korrekthedsresultat.

 

Korrekthedsresultat. Korrekthedsresultatet dækker alle valideringstestcases, der afgør om et givent input giver det påkrævede output.

 

Spørgsmål. Det kodningsspørgsmål, som kandidaten modtog. Hver kodningstest i vores bibliotek har en database med mulige kodningsspørgsmål. Der gives kun en af disse til kandidaten under testen. I spørgsmålet gives der typisk en vis kontekst, kravene specificeres og der gives et par eksempler på, hvordan koden skal fungere.

 

Tidslinje. Du kan afspille koden fra start til slut ved hjælp af tidslinjen. Det giver dig mulighed for at se, hvordan den blev lavet. På tidslinjen angiver vi, hvornår kandidater har kopieret og indsat elementer i koden. De indsatte dele er fremhævet med gult i editoren.

 

Løsning. Dette vindue er dynamisk. De viste oplysninger afhænger af positionen på tidslinjen. I starten af tidslinjen er dette vindue stort set tomt. I slutningen af tidslinjen kan du se kandidatens endelige indtastning, inden vedkommende indsender sin løsning.

 

Bruger- og valideringsresultater. Her kan du se kandidatens svar på hver testcase samt resultatet. Hvis du klikker på hver testcase, vises det forventede resultat sammen med brugerresultatet baseret på kandidatens kode. Valideringsresultatet er resultatet af kandidatens endelige indsendelse til øvelsen. Det afgør, om kandidaten består eller ikke består.

Testcases og valideringscases

En testcase er et simuleret scenarie, som kandidatens kode bliver testet i forhold til, når de vælger at køre koden under testen. Formålet er at sikre, at koden fungerer. Disse testcases kontrollerer, om et givet input i deres kode returnerer det påkrævede output. Kandidaten bruger hovedsageligt testcases til at se, om vedkommende er på rette spor. Resultater af testcases har ingen indflydelse på testresultatet.

En valideringscase er den reelle kodningsøvelse, som de skal løse. Herudfra bestemmes testresultatet. Efter indsendelse af deres endelige kode valideres og kontrolleres den fuldt ud for at sikre, at den giver det forventede resultat. Hvis man ikke består valideringscasen, består man heller ikke øvelsen. Kandidaten kan under testen ikke se, om koden består valideringscasene.

Teoretisk set er det muligt ikke at bestå testcasene, men bestå valideringscasen. Det er også muligt at bestå testcasene og derefter ikke bestå valideringscasen. 

Fejlmeddelelser

Hvis kandidaten ikke består test- eller valideringscasene, viser vi en fejlmeddelelse. Dette er nogle af de typiske fejlmeddelelser, der kan opstå:

  • Opgaven er fuldført med fejl. Der opstod en undtagelse under udførelsen af mindst én testcase. I dette tilfælde er resultatet 0 %, fordi ingen af valideringscasene blev bestået, også selvom nogle testcases kan være bestået.
  • Opgave har fået ukendt status. Koden kunne ikke kompileres. Det kan for eksempel ske, hvis kandidaten foretager ændringer af funktionssignaturen. I dette tilfælde består ingen af testcasene, og resultatet af testen er 0 %.
  • Opgave fik timeout. Koden kunne ikke eksekveres inden for den angivne kørselsgrænse. Dette giver et resultat på 0 % i testen.
  • Ikke-understøttet operandtype. Dette indikerer, at kandidaten anvendte en handling, der ikke understøttes af det specifikke kodebibliotek, som bruges til dette testscenarie. Som for eksempel brug af en mySQL-kommando i stedet for en kommando, der kan bruges i SQLite.

Ofte stillede spørgsmål

Betyder 0 %, at udvikleren er dårlig, og at jeg ikke bør ansætte vedkommende?

Ikke nødvendigvis. Kan du huske, at din matematiklærer altid opfordrede dig til at vise dit arbejde? Det skyldes, at du ikke kunne få anerkendelse for den del af arbejdet, der var færdig, hvis ikke du viste det.

Desværre kan et computersystem ikke rigtig give anerkendelse for delvist færdiggjort arbejde. Enten fungerer koden, eller også gør den ikke. Det er netop derfor, vi deler koderapporten. Hermed kan en af dine interne udviklere gennemgå kandidatens løsning og træffe en mere kvalificeret beslutning.

Koden var måske perfekt, bortset fra en lille slåfejl, som kandidaten ikke havde tid til at rette, hvilket resulterede i et resultat på 0 %. Du kan risikere at gå glip af en god kandidat, hvis du ikke får en udvikler til at gennemgå koden. 

Hvem kan jeg dele koderapporten med?

Rapporten kan deles med alle, uanset om de er en registreret TestGorilla-bruger eller ej. Du skal blot indtaste e-mailadressen på den ønskede person, så sender vi vedkommende et direkte link til rapporten. De behøver ikke logge ind på appen for at se den.

Hvis du ikke er udvikler, eller ikke har en baggrund inden for kodning, anbefaler vi, at du får en kvalificeret person til at læse rapporten for dig. Denne person kan give et bedre indblik i kandidatens præstation og indsendelse.

Hvad er et præstationsresultat?

Præstationstestcases bestemmer præstationsresultatet. Disse testcases kræver ikke kun det korrekte output. Outputtet skal også returneres inden for en given tidsramme (i millisekunder).

Præstationstestcases benyttes kun, hvis der er krav til effektivitet i koden. Præstationsresultatet vises under korrekthedsresultatet, hvis det er relevant.
Var denne artikel en hjælp?
10 ud af 18 fandt dette nyttigt

Artikler i denne sektion