Hantera ditt team

Information om tillgängliga användarroller och tillhörande behörigheter

För hjälp med att dela upp arbetsbelastningen kan du lägga till flera användare i ditt konto, med olika åtkomstnivåer. Alla planer kan ha så många användare som de behöver. I den här artikeln förklarar vi användarrollerna som erbjuds och de behörigheter som ingår i varje. Den här artikeln är relevant för alla TestGorilla-kontoanvändare.

I den här artikeln

  1. Användarroller
  2. Lägga till användare
  3. Ta bort användare
  4. Redigera användare
  5. Prova utvärderingar
  6. Överföra ägarskap
  7. Vanliga frågor

Behörigheter för teamhantering och kontonivå

På fliken Teamhanteringanvändarmenyn kan du hantera dina användare. Härifrån kan du lägga till eller ta bort användare eller redigera deras användarroll. Vid behov kan du även överföra äganderätten till kontot till en administratör.

Obs! Rekryterande chefer har inte åtkomst till fliken Teamhantering eftersom de inte kan bevilja behörigheter till andra användare.

Information om behörigheter på utvärderingsnivå finns i vår artikel om avancerade användarrättigheter.

Användarroller

Det finns fyra användarroller att välja mellan:

 

Ägare

Admin

Rekryterare

Rekryterande chef

Redigera faktureringsinformation yes no
no no
Redigera information om plan yes yes yes yes

Lägg till/ta bort administratörer

yes no no no
Lägg till/ta bort Rekryterare yes yes no no
Lägg till/ta bort rekryterande chefer yes yes yes no
Skapa utvärderingar yes yes yes no
Aktivera ATS yes yes no no
Bjuda in kandidater yes yes yes no
Anpassa e-postinbjudningar yes yes yes no
Kopiera kandidatens utvärderingslänk yes yes yes yes
Skicka påminnelser till kandidater yes yes yes yes
Granska resultat yes yes yes yes
Kommentera och betygsätt resultat yes yes yes yes
Ladda ner resultat yes yes yes yes
Skicka resultat till kandidater yes yes yes yes
Avvisa kandidater yes yes yes yes
Ta bort kandidater yes yes yes no
Skapa anpassade tester yes yes yes yes
Redigera anpassade tester yes yes yes yes

 

Lägga till användare

Om du vill lägga till en ny användare i ditt konto går du till fliken Teamhantering:

blue-1

Klicka på knappen Lägg till användare längst upp till höger på sidan.

blue-2

Välj rollen och fyll i användarinformation från popupfönstret som visas.

blue-3

Klicka på Spara. TestGorilla skickar en e-postinbjudan till din nya användare. De måste följa anvisningarna i sin kontoinbjudan för att slutföra inställningen av kontot.

 

Ta bort användare

Ta bort en befintlig användare från ditt konto på fliken Teamhantering:

blue-1

Klicka på ikonen Ta bort till höger om användarens namn. 

blue-2

Klicka på knappen Ta bort i popupfönstret där du uppmanas att bekräfta borttagningen. Användaren tas omedelbart bort från ditt konto.

 

Redigera användare

Redigera en användares roll på fliken Teamhantering:

blue-1

Klicka på pennikonen till höger om användarens namn.

blue-2

Ändra rollen eller annan användarinformation i popupfönstret som visas. Du kan ändra deras roll, för- och efternamn och e-postadress

blue-3

Klicka på Spara för att slutföra.

Alla ändringar som görs börjar gälla omedelbart.

Obs! Om du ändrar en användares e-postadress får användaren ett e-postmeddelande för att verifiera detta.

 

Prova utvärderingar

Vill du testa dina utvärderingar innan du bjuder in externa kandidater? Oroa dig inte!

När du skapat en utvärdering, har du möjlighet att bjuda in dig själv eller andra teammedlemmar som lagts till i ditt TestGorilla-konto att genomföra den. Detta ger dig möjlighet att själv uppleva hur utvärderingsprocessen fungerar ur en kandidats perspektiv, samt ger dig möjlighet att beakta feedback och göra justeringar i din utvärdering innan du skickar inbjudningar till externa kandidater.


blue-1 Gå till den relevanta översiktssidan för utvärderingen.
blue-2 För att genomföra utvärderingen, välj alternativet "Testa själv". Detta kommer att generera och skicka en e-postinbjudan till dig för att prova utvärderingen personligen.
blue-3 För att bjuda in teammedlemmar, välj alternativet "Bjud in teammedlemmar", markera alla medlemmar du önskar få feedback från och klicka på “Skicka inbjudningar”. Detta kommer att skicka e-postinbjudningar till dem för att genomföra utvärderingen.
Tips: Ta tillfället i akt att skräddarsy dina e-postutskick! Inbjudningar och andra e-postmeddelanden som du skickar till dig själv eller dina teammedlemmar är desamma som de en kandidat mottar - och de kan göras personliga för varje specifik utvärdering.

 

Överföra ägarskap

Försiktighet: Tidigare ägare kan inte kräva tillbaka äganderätten till kontot. Endast den nya ägaren kan bestämma sig för att återföra ägarskapet, så var försiktig när du använder den här funktionen.

Kontoinnehavet kan överföras till någon av dina admin-användare. Gör så här på fliken Teamhantering:

blue-1

Klicka på symbolen för personer till höger om namnet på administratören.

blue-2

Klicka på Överför ägarskapi fönstret som visas där du varnas om de ändringar som kommer att göras i ditt konto.

Ändringen börjar gälla omedelbart och den valda administratören blir ny ägare. Den tidigare ägaren nedgraderas till administratör.

Obs! Om din kontoägare har lämnat ditt företag och inte kan överföra ägarskapet kontaktar du vårt framgångsteam som kan hjälpa dig att överföra äganderätten till en annan användare.

 

Vanliga frågor

Hur överför jag äganderätten till mig själv om kontoägaren har lämnat företaget?

Om din kontoägare har lämnat ditt företag och inte kan överföra ägarskapet kontaktar du vårt framgångsteam som kan hjälpa dig att överföra äganderätten till en annan användare.

Hur många användare kan vi ha på vårt konto?

Alla planer kan ha så många användare som de vill i alla roller, utom ägaren – det kan bara finnas en ägare. Var denna artikel till hjälp?
29 av 44 tyckte detta var till hjälp

Artiklar i detta avsnitt