Korzystanie z pytań niestandardowych

Pytania niestandardowe pozwalają uzyskać bardziej szczegółowe informacje od kandydatów.

Pytania niestandardowe są ważną częścią oceny. Podczas gdy nasze testy pomagają oceniać różne umiejętności kandydatów, pytania niestandardowe mogą dotyczyć np. Twojej firmy lub konkretnego stanowiska. Możesz otrzymać odpowiedzi na swoje pytania zgodnie z wybranym przez siebie podejściem. Chociaż pytania można utworzyć samodzielnie, oferujemy również bibliotekę wstępnie przygotowanych pytań. Pytania niestandardowe są częścią procesu oceny, więc mogą je tworzyć właściciele, administratorzy i rekruterzy.

Czas czytania: ok. 6 minut

Wskazówka: wolisz korzystać z materiałów wizualnych lub dźwiękowych? Film z objaśnieniem dostępny na końcu tego przewodnika będzie dla Ciebie idealny. 😀

 

W tym artykule

 1. Rodzaje pytań niestandardowych
 2. Dodawanie pytań niestandardowych
  1. Pytania wielokrotnego wyboru, wideo, eseje i pytania wymagające przesłania plików
  2. Pytania programistyczne
  3. Zmiana kolejności i usuwanie
 3. Korzystanie z biblioteki pytań niestandardowych
  1. Wyszukiwanie i filtrowanie
  2. Wybieranie pytań
 4. Przeglądanie odpowiedzi kandydatów
 5. Często zadawane pytania

 

Rodzaje pytań niestandardowych

Dostępnych jest pięć rodzajów pytań niestandardowych:

 1. pytanie wielokrotnego wyboru,
 2. esej,
 3. pytanie wideo
 4. pytanie wymagające przesłania pliku
 5. pytanie programistyczne

Poniżej znajdziesz informacje o poszczególnych rodzajach pytań – kiedy z nich korzystać, jakie są opcje limitu czasu na udzielenie odpowiedzi, a także przykłady użycia.

 

Pytanie wielokrotnego wyboru

Pytanie z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru (od dwóch do dziesięciu).

Kiedy używać W przypadku pytań zamkniętych, gdy chcesz ograniczyć zakres możliwych odpowiedzi kandydatów.
Opcje limitu czasu 30 sekund
45 sekund
60 sekund
2 minuty

 

Przykład użycia

 

Esej

Pytanie, na które kandydat może udzielić otwartej odpowiedzi tekstowej.

Kiedy używać W przypadku pytań otwartych, gdy nie chcesz ograniczać możliwych odpowiedzi.
Opcje limitu czasu 1 minuta
2 minuty
5 minut
10 minut
30 minut
45 minut
1 godzina
2 godziny
3 godziny

 

Przykład użycia

essayq.png

 

Pytanie wideo

Pytanie, na które kandydat odpowiada nagraniem wideo swojej odpowiedzi.

Kiedy używać W przypadku pytań zamkniętych, gdy chcesz ograniczyć zakres możliwych odpowiedzi kandydatów.
Opcje limitu czasu 30 sekund
45 sekund
60 sekund
2 minuty

 

Przykład użycia

 

Pytanie wymagające przesłania pliku

Pytanie, na które kandydat odpowiada, przesyłając plik z dokumentem.

Kiedy używać Gdy chcesz zobaczyć przykłady dotyczące wcześniejszej pracy lub inne istotne dokumenty.
Opcje limitu czasu 10 minut
20 minut
30 minut
40 minut
50 minut
1 godzina
2 godziny
4 godziny
12 godzin
1 dzień
2 dni
3 dni
7 dni
Akceptowane rodzaje dokumentów

CSV/XLS/XLSX

DOC/DOCX

TXT

PPT/PPTX

ODP (prezentacja Open Document)

KEY (plik programu Apple Keynote)

PNG/JPG/PSD/BMP/GIF (do przesyłania wcześniejszych obrazów)

PDF

 

Przykład użycia

 

Kod

Zadanie programistyczne przygotowane przez deweloperów w Twojej firmie.

Kiedy używać Jeśli programiści w firmie mają zadania umożliwiające przetestowanie umiejętności kandydatów.
Opcje limitu czasu

10 minut
20 minut
30 minut
40 minut
50 minut
1 godzina

Obsługiwane języki programowania Python
JavaScript
TypeScript
PHP
SQLite
Java
Kotlin
Swift
C
C++
C#
Ruby
Go
R
Scala

 

Przykład użycia

 

Dodawanie pytań niestandardowych

Aby rozpocząć dodawanie własnych pytań, utwórz nową ocenę lub edytuj istniejącą. Po przejściu na stronę Krok 3: Dodaj pytania – zobaczysz trzy sekcje:

2-1 Tabela pytań niestandardowych zawiera wybrane pytania w kolejności, w jakiej zostaną przedstawione kandydatom.
4-1 Utwórz własne pytania, klikając odpowiedni kafelek. Pojawi się wyskakujące okienko z edytorem pytań. Pytania są dodawane do tabeli od razu po zapisaniu.
6-1 Wybierz pytania z naszej biblioteki pytań niestandardowych u dołu strony. Tę część można przeszukiwaćfiltrować, aby znaleźć idealne pytania.
Uwaga: pytania niestandardowe możesz dodawać lub zmieniać tylko w ocenie, do której nie zaproszono jeszcze kandydatów. Ten artykuł zawiera więcej informacji o tym, dlaczego tak jest.

 

 

Pytania wielokrotnego wyboru, pytania wideo, eseje i pytania wymagające przesłania plików

Aby utworzyć pytanie, wybierz rodzaj pytania, które chcesz dodać, klikając odpowiedni kafelek. Pojawi się wyskakujące okno edytora pytań, takie jak to na ilustracji poniżej z pytaniem wielokrotnego wyboru.

Uwaga: jeśli obok kafelka jest widoczna żółta ikona diamentu, oznacza to, że pytanie nie jest uwzględnione w Twoim bieżącym planie. Aby użyć takiego pytania w przypadku kandydatów zewnętrznych, musisz przejść na wyższy plan.

2-1 Anuluj lub zapisz pytanie albo wyjdź z edytora, korzystając z przycisków na pasku narzędzi u góry strony.
4-1 Wybierz limit czasu z menu rozwijanego.
6-1 Wpisz pytanie w polu tekstowym po lewej stronie. Sugerujemy, aby pytanie było jak najdokładniejsze, co zapewni kandydatom największą szansę na sukces. Przekaż wszystkie potrzebne informacje w jasny i zwięzły sposób. Tekst pytania można sformatować za pomocą paska narzędzi u góry.
8-1 Wpisz odpowiedzi w polach tekstowych po prawej stronie. Aby sformatować tekst odpowiedzi, kliknij w polu tekstowym i skorzystaj z wyświetlonego edytora.
10-1 Dodaj kolejną odpowiedź, klikając przycisk pod opcjami odpowiedzi. Aby usunąć odpowiedź, kliknij X obok niej. Możesz użyć od 2 do 10 opcji – domyślnie są to 4 opcje.
12 Wybierz prawidłową odpowiedź, zaznaczając kółko obok odpowiedniej opcji. Jeśli pytanie ma wiele prawidłowych odpowiedzi, możesz rozdzielić punkty między nimi, klikając przełącznik nad odpowiedziami. Daje to możliwość ocenienia każdej odpowiedzi w skali od 0 do 5.
14 Informacje dla Twojego zespołu znajdują się u dołu strony. Jest to opcjonalna sekcja umożliwiająca przekazanie informacji przydatnych dla innych członków zespołu, którzy mogą przeglądać wyniki oceny.
Uwaga: pozycje 4–6 na liście powyżej dotyczą tylko pytań wielokrotnego wyboru. Pytania typu esej, pytania wideo i pytania wymagające przesłania plików nie muszą mieć przypisanych odpowiedzi.

 

Pytania programistyczne

Pytania programistyczne wymagają utworzenia scenariusza związanego z kodem dla kandydatów. Aby utworzyć takie pytanie, potrzebny jest specjalista w zakresie wymaganego języka programowania.

Tutaj znajdziesz specjalny przewodnik dotyczący tworzenia pytań programistycznych.

 

Zmiana kolejności i usuwanie

Utworzone pytania są widoczne w tabeli u góry strony Krok 3: Dodaj pytania. Po najechaniu na pytanie kursorem zmieni się jego kolor, a po prawej stronie pojawi się kilka ikon.

2-1 Strzałki w górę i w dół umożliwiają zmianę położenia pytania. W pierwszej kolejności zostanie przedstawione pytanie u góry listy.
4-1 Ikona ołówka umożliwia edytowanie pytania.
6-1 Kliknięcie ikony kosza spowoduje usunięcie pytania z listy. W takim przypadku pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, ponieważ usuniętych pytań nie można odzyskać.
8-1 Mała strzałka w dół na końcu pozwala rozwinąć pytanie, aby zobaczyć jego treść.

 

Korzystanie z biblioteki pytań niestandardowych

Biblioteka pytań niestandardowych zawiera pytania utworzone przez nas oraz te utworzone w ramach poprzednich ocen. Składa się ona z dwóch części:

 1. funkcje wyszukiwania i filtrowania,
 2. sekcja pytań niestandardowych.

Wyszukiwanie i filtrowanie

W sekcji po lewej stronie można wyszukiwać i filtrować pytania. Wyniki dotyczące wybranych filtrów są wyświetlane po prawej stronie i będą aktywnie odświeżane podczas dokonywania wyboru.

2-1 Zaznacz pola wyboru, aby wyświetlić tylko pytania TestGorilla, tylko własne pytania lub oba rodzaje pytań.
4-1 Wyszukaj słowa kluczowe, aby znaleźć odpowiednie pytania. Spróbuj wyszukać konkretną umiejętność lub zagadnienie.
6-1 Wybierz poprzednią ocenę z listy rozwijanej, aby wyświetlić wcześniej używane pytania.Te, które zostały użyte w innych ocenach, można łatwo rozpoznać na podstawie żółtego banera Używane wcześniej w prawym górnym rogu.
8-1 Wyszukaj pytania według rodzaju lub kategorii, zaznaczając odpowiednie pola.
Uwaga: podczas wyszukiwania własnych pytań w bibliotece widoczne są tylko pytania z ocen, do których masz dostęp. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z artykułem na temat zaawansowanych uprawnień użytkowników.

 

Wybieranie pytań

Pytania w bibliotece pytań niestandardowych mają kilka opcji do wyboru:

2-1

Opcja Pokaż więcej powoduje rozwinięcie pytania, zapewniając więcej informacji:

 • Dlaczego to pytanie jest istotne?
 • Na co zwrócić uwagę w odpowiedzi?
4-1 Kliknij zielony przycisk Dodaj, aby dodać pytanie do oceny. Spowoduje to dodanie pytania u dołu tabeli pytań niestandardowych znajdującej się w górnej części strony.
6-1 Po wybraniu pytania przycisk Dodaj zmieni się w czerwony przycisk X. Jeśli chcesz usunąć pytanie, kliknij ten przycisk.

 

Przeglądanie odpowiedzi kandydatów

Na stronie wyników kandydata możesz przejrzeć jego odpowiedzi na pytania niestandardowe. Klikając ikonę w kolumnie Wyświetl odpowiedź, możesz wyświetlić odpowiedzi na każde z pytań, w tym odpowiedzi wideo i przesłane pliki. W tym miejscu możesz też ocenić każdą indywidualną odpowiedź.

Nasz system oceniania pytań niestandardowych umożliwia ocenianie udzielonych odpowiedzi na stronie wyników kandydata. Odpowiedzi można oceniać w skali od 1 do 5 gwiazdek. Można też zostawić notatki dla innych członków zespołu.

 

Film z objaśnieniem

Poniższy film zawiera skrót informacji o korzystaniu z pytań niestandardowych.

 

Często zadawane pytania

Czy mogę kupić poszczególne rodzaje pytań, które nie są uwzględnione w moim planie?
Nie jest to możliwe. Możesz używać tylko pytań objętych planem. Aby korzystać z innych rodzajów pytań, musisz przejść na wyższy plan.

Czy możecie mi pomóc utworzyć pytanie programistyczne?
Nasz zespół ds. sukcesu może pomagać przy tworzeniu pytań programistycznych, ale nie obejmuje to ich faktycznej treści. W przypadku takich pytań zalecamy skorzystanie z pomocy specjalisty w zakresie danego języka programowania.

Czy mogę później zmieniać pytania niestandardowe?
Możesz edytować dowolną część oceny, dopóki nie zaprosisz pierwszego kandydata. Po tym czasie nie można już wprowadzać żadnych zmian. Ma to na celu zapewnienie sprawiedliwego traktowania wszystkich kandydatów, którzy biorą udział w ocenie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 20 z 27

Artykuły w tej sekcji